You are currently viewing Czym różni się mentoring od coachingu?

Czym różni się mentoring od coachingu?

Ostatnie dziesięciolecia zaowocowały pojawieniem się wielu form skoncentrowanych na rozwoju osobistym. Wśród nich są mentoring i coaching. 

Mentoring szerzej opisywałam w poście „Co to jest mentoring?” i do niego Cię odsyłam.

Podobieństwa mentoringu i coachingu

Można powiedzieć, że idee w obu podejściach są bliskie. Tu i tu jest to partnerska relacja, która skupia się na progresie. W centrum zainteresowania jest człowiek, który chce się rozwijać.

Różnice w kompetencjach

Mentor powinien mieć wiedzę teoretyczną i praktyczną w obszarze, w którym chcesz się rozwijać, np. chcesz zostać wirtualną asystentką, to najlepszą mentorką będzie osoba, która jest już kilka lat w tym zawodzie. Coach pracuje inaczej i nie potrzebuje wiedzy w dziedzinie, nad którą chciałby pracować klient.

mentor vs coach

Można to porównać do nauki jazdy samochodem.

Jeśli chcesz się nauczyć jeździć, zapisujesz się do szkoły jazdy i ćwiczyć z wykwalifikowanym instruktorem. Musi być to osoba, która zna na wylot prawo ruchu drogowego, potrafi się do niego stosować w praktyce. Konieczne są również umiejętności przekazywania wiedzy kursantowi. I w rolę instruktora można obsadzić mentora. To osoba, która „zjadła zęby” w danej branży.

Natomiast coach to osoba pomagająca w nawigowaniu. Ale nie mówi Ci, gdzie i jak masz jechać, tylko prowadzi Cię pytaniami “A Ty gdzie chciałabyś dojechać? Jak myślisz, którędy tam dotrzeć?”.

Zdecydowanie większy autorytet mają mentorzy. Jeśli chodzi o czas trwania relacji, proces coaching trwa zazwyczaj krócej.

Nazewnictwo podopiecznych/klientów

Różni się także nazewnictwo osób, które korzystają z tych usług.

Z mentorem współpracuje uczeń/mentee/podopieczny. A do coacha przychodzi klient/coachee. Coaching jest bardziej formalny, zaś mentoring może przerodzić się w przyjaźń.

Sposób pracy coacha

Coach ma za zadanie podążać za klientem. Nie udziela rad, wskazówek. Potrafi umiejętnie zadać pytanie.

Z radami jest ten problem, że powodują odwrotny do zamierzonego skutek. Klient wymyśla powody, dla których nie może wdrożyć jakiegoś zachowania. Jeśli natomiast coach „wydobędzie” rozwiązanie z klienta, to jest większe prawdopodobieństwo, że zastosuje się do swoich własnych rad :).

Z coachem można pracować nad dowolnym celem, bo kwestia specjalizacja nie ma tutaj znaczenia. Coach przywraca wiarę w możliwości. Praca coachingowa opiera się głównie na zasobach, czyli to, co dany człowiek już ma, a nie na tym, co mu JESZCZE brakuje.

porównanie kompetencji mentora i coacha

Zadanie mentora

Z kolei mentor odnosi się do swojego doświadczenia i pomaga pokierować podopiecznego. Zna kontekst danej branży i wie, jak się w niej poruszać. Pomaga skrócić drogę do obranego celu.

Podsumowanie

Mentoring i coaching mają podobne założenia – opierają się na relacji i dążą ku rozwoju. Różnice pojawiają się w kompetencjach mentora oraz coacha, a także w sposobie ich pracy.

Ja osobiście w ciągu 3 lat korzystałam z usług 3 mentorów i 1 coacha. Zdecydowanie bliżej mi do tego pierwszego – szczególnie jeżeli chodzi o rozwój własny, mojego biznesu. Stale inwestuję w mentoring, bo wiem, że to jest duża wartość w prowadzeniu biznesu. Praktycznie każda osoba, z którą rozmawiam (a prowadzi biznes online) korzysta z mentoringu.

dorota mroczek buycoffee wirtualna asystentka mentor szkolenie wirtualna asysta praca zdalna praca dla mam praca dodatkowa