You are currently viewing 4 niezawodne sposoby na analizę siebie i biznesu

4 niezawodne sposoby na analizę siebie i biznesu

W prowadzeniu własnego biznesu bardzo istotnym elementem jest analizowanie czy to wyników sprzedaży (np. produktów cyfrowych), liczby osób otwierających newsletter czy liczbę konwersji (liczba działań podjętych przez odbiorcę). Ważna jest również znajomość działań konkurencji czy swoich własnych cech.  

Metody pomagające w analizie siebie i biznesu: 

– Analiza SWOT 

– Analiza TWOS

– Benchmarking

– Metoda 5 WHY

Co to jest analiza SWOT?

Jest to określenie 4 elementów:

mocnych stron (ang: strengths) – to będzie to wszystko, co jest zaletą, nas samych, naszego pomysłu czy działalności,

słabych stron, (ang: weaknesses) – tutaj podajemy wszystko to, co może okazać się pewnego rodzaju wadą czy barierą,

szans (ang: opportunities) – tu jest miejsce na wpisanie tego co uważasz, że okaże się korzystną zmianą,

zagrożeń (ang: threats) – to często odnosi się do potencjalnej konkurencji, lub zmian, które mogą okazać się niekorzystnymi. 

Do czego służy analiza SWOT?

Za pomocą tej techniki, jesteśmy w stanie poznać zarówno mocne  jak i słabe strony naszej działalności, planu, projektu czy inwestycji. Możemy przeanalizować również swoje własne cechy oraz szanse, które mogą się nam przytrafić czy też zagrożenia.

Poznaj mocne i słabe strony dzięki analizie SWOT 

Analiza ta kładzie nacisk na poznanie mocnych i słabych stron.

Ważne jest to, aby systematycznie powtarzać analizę SWOT dla tej samej rzeczy, aby sprawdzać, czy pojawiły się jakieś nowe pozytywy, oraz porównać czy poprzednie słabości i zagrożenia zostały zażegnane. 

Dokonaj własnej analizy SWOT z moim bezpłatnym szablonem

Specjalnie, aby ułatwić Ci dokonanie Twojej własnej analizy SWOT,  stworzyłam szablon, który znacznie Ci to ułatwi!

analiza SWOT, mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia, blog, szablon do pobrania SWOT, newslleter, konkurencja, poznaj siebie, poznaj swoje mocne strony

Pobierz analizę SWOT i otrzymaj gratis mini kurs dotyczący analizy SWOT

Dodatkowo przygotowałam coś extra dla Ciebie, pobierając Analizę SWOT zapisujesz się na mini kurs, w którym dostaniesz ode mnie 6 maili, podczas których podpowiem Ci jak wypełnić analizę SWOT.  

Czym jest analiza TWOS?

Podobnie jak w analizie SWOT, polega ona na określeniu:

– zagrożeń, 

– szans, 

– słabych szans,

– mocnych stron. 

Czym różni się analiza TWOS od analizy SWOT?

Analiza SWOT tak jak wspomniałam, opiera się na mocnych i słabych stronach. Natomiast analiza TWOS zwraca uwagę na przede wszystkim na zagrożenia, jakie mogą być napotkane, bądź na działania potencjalnej konkurencji. TWOS  ma na celu zminimalizowanie potencjalnych skutków zagrożeń. 

Na czym polega benchmarking?

Polega na analizie działań konkurencji, działającej w tej samej branży i będącej najlepszej na danym rynku. Dzięki temu możemy podpatrzeć stosowane przez nich metody, ulepszyć je i zacząć stosować u siebie, co spowoduje, że przewyższymy ich. Ważne jest to, aby nie kopiować działań innych, tylko inspirować się. Przyczynia się do poprawiania wyników i zwiększania własnych horyzontów na podstawie wiedzy i doświadczeń innych. Proces ten pozwala na ciągłe doskonalenie się i dążenie do perfekcji.

Co zrobić po zakończeniu benchmarkingu?

Po analizie, wyciągnięciu wniosku i wdrożeniu odpowiednich działań nie kończy się ten proces. Tak naprawdę to jest proces bez końca, po zakończeniu jednego, warto określić nowego benchmarku. Może to być konkurencja z zagranicznego rynku lub w branży, w której będziemy chcieli się dopiero zacząć rozwijać. Pamiętaj, że to jest ciągły proces rozwijania się. 

Co to jest metoda 5 WHY?

Czasami zdarza się sytuacja, do której nie wiemy, jak doszło. Wiemy jednak, że nie chcemy, aby się ona powtórzyła. Staramy się  poznać wtedy przyczynę tego powodu. W tej sytuacji sprawdza się bardzo dobrze metoda 5 WHY, polega ona na tworzeniu drabinki z odpowiedziami na pytanie DLACZEGO, sekwencję pytań powtarzamy do momentu uzyskania przyczyny lub zapętlenia się w odpowiedziach. 

Oto przykładowa drabinka 5 WHY 

Slajd 5 WHY

Czy może być kilka rozwiązań jednego problemu?

Może, być sytuacja, w której do jednego problemu można stworzyć kilka drabinek. Dzięki temu możemy dotrzeć do kilku potencjalnych źródeł problemu i podjąć działania, aby więcej nie pojawiła się taka sytuacja. 

blog, metoda 5WHY, wirtualna asystentka, mentorka, artykuł, poznawanie siebie, dlaczego, analiza, konkurencja, problemy, rozwiązywanie problemów, WHY, 5 X WHY, metoda dlaczego

Samodoskonalenie się jako wirtualna asystentka 

Mam nadzieję, że będziesz stosowała te metody w celu samodoskonalenia się. Dokonywanie tych analiz pomoże Ci w sprawniejszym budowaniu Twojej kariery jako Wirtualna Asystentka.